BRUKSVILKÅR FOR FISKHER AS’ MOBILE APPLIKASJONER
VELKOMMEN TIL DENNE APPLIKASJONEN FOR MOBILE ENHETER (“APP”) FRA FISKHER AS («SELSKAP» eller “VI”). BRUKSVILKÅRENE NEDENFOR («BRUKSVILKÅR») SAMMEN MED VILKÅRENE SOM ER ANGITT I PERSONVERNET, SOM FINNES PÅ www.fiskher.no/på appen (SOM KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN) LES VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE APPEN. VED Å GI SAMTYKKE, REGISTRERE, FÅ TILGANG TIL, ELLER BRUKE APPEN ELLER LASTE NED MATERIALE VED BRUK AV APPEN, GODTAR DU Å FØLGE BRUKSVILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, SKAL DU IKKE SAMTYKKE, REGISTRERE, GI TILGANG TIL ELLER TA I BRUK MATERIALE LASTET NED VIA APPEN. SØRG FOR AT DU HOLDER DEG OPPDATERT PÅ EVENTUELLE ENDRINGER VED Å BESØKE DEN JURIDISKE DELEN PÅ APPEN ELLER NETTSTEDET REGELMESSIG.

Tilgangsrettigheter
Med forbehold om disse Bruksvilkårene, kan du laste ned app-versjonen utgitt av Selskapet i offentlig applikasjonsbutikk, installere den på enheten din for å bruke Appen og vise dens innhold. Slik tilgang er ikke-eksklusiv og personlig, dvs. ikke overførbar til noen.
Selskapet tillater at du viser og laster ned innhold som inkluderer, uten begrensning, programvareobjektkoden, bilder, artikler, videoer, kommentarer, likes, karakterer, informasjon og data generert, gitt eller på annen måte gjort tilgjengelig av Selskapet på eller gjennom Appen («FiskHer») som er gitt i Appen bare for personlig, ikke-kommersiell bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eiendomsretten til Innholdet og kopier av Innholdet, og er underlagt følgende begrensninger: 1) du må beholde, alle kopier av nedlastet Innhold, all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som finnes i Innholdet; 2) du kan ikke endre Innholdet på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, fremføre eller distribuere eller på annen måte bruke eller kommunisere det til noe offentlig eller kommersielt formål; og 3) du må ikke overføre Innholdet til noen annen person, med mindre du gir dem beskjed om, og de er enige om å akseptere de forpliktelsene som oppstår under disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du samtykker i å overholde alle ytterligere begrensninger som vises på Appen da de kan bli oppdatert fra tid til annen. Denne Appen, inkludert alt Innholdet, er beskyttet av verdensomspennende opphavsrett og traktatbestemmelser. Ved å bruke denne Appen godtar du å innrette deg etter globale regler for opphavsrett, og også å forhindre ulovlig kopiering av Innholdet. Unntatt som uttrykkelig angitt her, gir ikke Selskapet noen uttrykkelig eller underforstått lovlig rett til deg under enhver patent, design, varemerke, opphavsrett eller bedriftshemmelighet.

Tilgang til andre tjenester
Med forbehold om disse Bruksvilkårene, kan Selskapet tilby andre tjenester i henhold til disse Bruksvilkårene eller bruke andre vilkår (hvis det spesifikt er angitt), som beskrevet mer fullstendig i Appen, og som er valgt av deg, bare for eget bruk, og ikke for bruk eller til fordel for enhver tredjepart. Tjenester skal omfatte, men ikke begrenses til, tjenester som Selskapet utfører for deg gratis eller underlagt abonnement eller, underlagt vilkårene som er angitt under «Tredjeparts nettsteder og innhold» nedenfor, fra tredjeparter som tilbyr materiale som vises eller utført på eller gjennom Appen.

Tekniske begrensninger
Ulike rutere- og enhetsmodeller kan ha fastvare eller innstillinger som ikke er kompatible med Appen. Selskapet gjør sin kommersielle rimelige innsats for å kontinuerlig utvikle sin App for å støtte alle vanlige mobile enheter på markeder hvor Appen distribueres. Selskapet garanterer imidlertid ikke kompatibiliteten til Appen med alle mobile enheter eller annen maskinvare. For å unngå tvil er du ansvarlig for betaling av eventuelle kostnader eller utgifter som oppstår som følge av nedlasting og bruk av Appen, inkludert alle operatørnettverk- og roamingavgifter. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for detaljer.

Brukerkontoer
Du kan bli bedt om å åpne en brukerkonto for å få tilgang til enkelte, begrensede deler av Appen. I et slikt tilfelle må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon som angitt i det gjeldende registreringsskjemaet. Du vil også bli bedt om å velge et passord. Du er fullstendig ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av passordet ditt og brukerkontoen din. Videre er du fullt ut ansvarlig for enhver og all aktivitet som skjer på din konto. Du samtykker i å straks gi Selskapet beskjed dersom du oppdager ulovlig bruk av din konto eller andre sikkerhetsbrudd. Selskapet vil ikke kunne stilles ansvarlig for eventuelle tap som følge av at noen andre benytter seg av passordet ditt eller kontoen din.

Brukergarantier
Du representerer og garanterer at du vil bruke Appen i samsvar med disse Bruksvilkårene inkludert Datasikkerhetserklæringen, gjeldende lov og med enhver og alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler for denne Appen. Du representerer og garanterer også at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo fra myndighetene i USA, eller som har blitt utpekt av USA som et «terroriststøttende» land; og (ii) du ikke er oppført på en liste over forbudte eller begrensede parter utarbeidet av myndighetene i USA. Du godtar at du ikke vil bruke Appen til å: (a) sende spam eller uoppfordret kommunikasjon; (b) utgir deg for å være Selskapet eller noen andre; (c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe innhold som formidles på nettstedet; (d) å framstå som en annen person eller enhet; (e) handle på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Appen; (f) delta i aktiviteter som vil bryte gjeldende lov, (g) sende eller overføre materiale som bryter eller krenker rettighetene til andre, eller som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder annonsering eller oppfordring vedrørende produkter eller tjenester; (h) samle inn eller lagre personlig data om andre brukere med mindre spesifikt autorisert av slike brukere, eller (i) ikke overholder tilbakekall av slik tillatelse som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder ovennevnte, kan du ikke bruke Appen og Selskapet forbeholder seg alle sine juridiske rettigheter i forhold til slik manglende overholdelse.
Dersom du bryter disse Bruksvilkårene er du ansvarlig for å betale kompensasjon for eventuelle skader som måtte ramme Selskapet og deres samarbeidspartnere, som følge av dine handlinger.

Endringer og suspensjon
Selskapet forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, forandre, endre, legge til eller fjerne hele eller deler av hvilken som helst del av disse Bruksvilkårene, til en hver tid. Endring av disse bruksvilkårene vil tre i kraft når varsel om endringen blir publisert i Appen. Din videre bruk av Appen etter at det er gjort endringer i Bruksvilkårene vil forstås som ditt samtykke til endringene.
Selskapet kan avslutte, endre og rette feil eller utelatelser i hvilken som helst del av Appen samt gjøre andre endringer i Appen og innholdet, produktene, programmene, tjenestene eller prisene (dersom det er noen) som beskrives i Appen. Dette gjelder også fjerning eller avvikling av deler av Appen, inkludert tilgangen på funksjoner i Appen, når som helst og uten advarsel. Selskapet kan også legge begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester, eller begrense din tilgang til hele eller deler av Appen uten advarsel eller ansvar. FiskHer kan avslutte autorisasjonen, rettighetene og tillatelsen gitt ovenfor til enhver tid, og ved slikt opphør, skal du umiddelbart ødelegge alt Innhold.
Selskapet har ingen forpliktelse til å overvåke Appen eller innholdet som er sendt via Appen. Imidlertid forbeholder Selskapet seg retten til å (i) fjerne, suspendere, redigere eller modifisere innhold på Appen, etter eget skjønn, inkludert uten begrensning ethvert brukerinnhold når som helst, uten varsel til deg og av enhver grunn (inkludert, men ikke begrenset til ved mottak av krav eller påstander fra tredjeparter eller myndigheter som er relatert til slikt brukerinnhold, eller hvis Vi er bekymret for at du har krenket disse Bruksvilkårene), eller uten grunn og (ii) for å fjerne, suspendere eller blokkere hvilket som helst brukerinnhold fra Appen. Selskapet forbeholder seg også retten til å få tilgang til, lese, bevare og avsløre all annen informasjon (annet enn personlig informasjon) som er innlevert eller tilgjengelig i Appen som Selskapet med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille gjeldende lovgivning, regulering, rettslig prosess eller myndighetsforespørsel (ii) håndheve disse Bruksvilkårene, herunder undersøkelse av potensielle brudd på dette, (iii) oppdage, forhindre eller på annen måte behandle svindel-, sikkerhets- eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøtteforespørsler, eller (v) beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerhet for Selskapet, dets brukere og publikum.

Erkjennelse av immaterielle rettigheter
Du anerkjenner at alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter, og rettigheter til varemerker og design (både registrerte og uregistrerte) i Appen er knyttet til Selskapet eller deres lisensgivere. All velvilje og immaterielle rettigheter som oppstår ved bruk av slike immaterielle rettigheter som er hjemmehørende i Selskapet tilfaller Selskapet.

App-oppdateringer
Disse Bruksvilkårene gir deg ikke rettigheter til oppdateringer eller oppgraderinger til Appen eller til vedlikeholdsutgivelser, oppdateringer, reparasjoner, utvidelser eller forbedringer (samlet «oppdateringer») til Appen som er utviklet av Selskapet eller dets leverandører eller lisensgivere til enhver tid i fremtiden. Selskapet kan tilby oppdateringer og/eller support. Hvis tilbudt av Selskapet, kan oppdateringer leveres automatisk eller du kan bli varslet når en ny oppdatering er klar til å bli installert, eller vi gjør slike oppdateringer tilgjengelige for nedlasting. Du autoriserer Selskapet til å levere automatisk oppdatering hvis vi mener det er nødvendig å sørge for den fortsatte funksjonen til Appen eller for ethvert rimelig forretningsformål. Din bruk av oppdateringene reguleres av disse Bruksvilkårene, med mindre du blir bedt om å godta nye eller tilleggsbetingelser når du laster ned eller installerer. Du samtykker også i at du kanskje må inngå en fornyet versjon av disse Bruksvilkårene hvis du vil laste ned, installere eller bruke en ny eller endret versjon av Appen.

Personlig data og annen informasjon oppgitt av deg
Selskapet vil hjelpe deg med å ta alle nødvendige skritt for å beskytte ditt privatliv og dine personlige opplysninger. Les vår Datasikkerhetserklæring for å forstå hva slags informasjon vi samler fra Appen, og hvilke tiltak vi tar for å beskytte dine personlige opplysninger.
Du skal ikke sende konfidensiell eller proprietær informasjon til Selskapet via Appen. Du godtar at all informasjon eller materiale som du, eller andre som handler på dine vegne, gir til Selskapet, ikke vil bli sett på som konfidensiell eller proprietær informasjon. Ved å gi slik informasjon eller materiale (inkludert ideer, konsepter eller kunnskaper) til Selskapet enten via Appen eller på annen måte, gir du herved Selskapet og dets tilknyttede selskaper en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt ubetalt, evigvarende og ugjenkallelig lisens til: (a) bruke, reprodusere, redigere, modifisere, vise, forberede avledede verk av, kommunisere til offentligheten og distribuere slik informasjon eller materiale og på annen måte fullt ut utnytte slik informasjon eller materialer i forbindelse med Appen og Selskapet (og dets etterfølgere og redere ‘) -virksomhet, inkludert uten begrensning for å fremme og omfordele del av eller hele Appen (og avledede arbeider derav) eller enhver tjeneste i alle medieformater og gjennom eventuelle mediekanaler (inkludert, uten begrensning, tredjeparts nettsteder og feeds) som er nevnt ovenfor i samsvar med disse vilkårene for bruk og vår Datasikkerhetserklæring (b) tillate enhver person å bistå Selskapet med å gjøre noe av det som er nevnt i punkt (a); og (c) underlisensiere enhver rettighet gitt under punkt (a) til enhver person. Du gjør også herved og skal gi hver bruker av Appen og/eller en tilknyttet tjeneste en ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til informasjonen eller materialene dine gjennom Appen, og å bruke, gjengi, redigere, modifisere, vise, forberede avledede verk av, kommunisere til offentligheten og distribuere slik informasjon eller materiale i forbindelse med Appen. For klarhetens skyld påvirker ikke forutgående lisens til Selskapet dine andre eierskaps- eller lisensrettigheter i din informasjon eller materiale, herunder retten til å gi ytterligere lisenser til materialet i din informasjon eller materiale, med mindre annet er avtalt skriftlig med Selskapet.
Selskapet forbeholder seg retten til anonymt å spore og rapportere din aktivitet i Appen, til våre tredjeparts statistiske tjenesteleverandører.

Sikkerhet
Du kan ikke: (a) bruke hvilken som helst enhet eller programvare som kan forstyrre driften av Appen; eller (b) gjøre noe som medfører en uforholdsmessig stor eller urimelig belastning på Appens infrastruktur (for eksempel masseutsendelse av e-poster – «spamming»), eller (c) forstyrre eller skade programvaredelen av Appen eller funksjonaliteten derav. Dette inkluderer å legge inn materiale som er infisert med virus, trojanske hester, tidsbomber eller andre elementer som kan ødelegge eller forstyrre Appens programmeringsstruktur. Du sier deg enig i å ikke forstyrre, eller forsøke å forstyrre, Appens drift på noen måte.

Nettsteder og innhold fra tredjeparter
Disse Bruksvilkårene er utelukkende mellom deg og Selskapet. Selskapet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i Appen. Selskapet påtar seg ikke å overvåke eller vurdere slike nettsteder fra tredjeparter eller innholdet i dem, og Selskapet er ikke ansvarlig for presisjonen eller påliteligheten til slike nettsteder eller innhold fra tredjeparter. Hvis du bruker slike nettsteder fra tredjeparter, går du ut av denne Appen og du må overholde de gjeldende tredjepartsbetingelsene. Hvis du følger en kobling til et tredjeparts nettsted, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å gjøre nødvendige tiltak for å beskytte deg mot virus eller andre destruktive elementer. Selskapet gir ingen garanti eller bekreftelse vedrørende koblinger til nettsteder fra tredjeparter, ei heller informasjon og innhold som gjengis på disse, eller noen av produktene eller tjenestene som blir beskrevet. Koblinger til nettsteder fra tredjeparter innebærer ikke at Selskapet eller denne Appen støtter, bifaller, er knyttet til, assosiert med eller er juridisk autorisert til å bruke noe varemerke, varenavn, logo eller opphavsrettssymbol som vises i eller er tilgjengelige via koblingene, eller at et lenket nettsted er autorisert til å bruke noe varemerke, varenavn, logo eller copyright-symbol fra Selskapet eller noen av deres datterselskaper.

Push-varsler
Appen kan sende push-varsler til brukere som en del av normal drift. Du kan slå av push-varsler i Appens Innstillinger.
Annonsering
Appen kan kjøre annonser og kampanjer fra Selskapet og dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter. Det er mulig å slå av annonser i innstillingene. Imidlertid, hvis Appen er støttet av annonsen, og hvis du foretrekker å ikke motta annonser, må du deaktivere Appen.

Tredjeparts programvare
I den utstrekning Appen inneholder tredjeparts programvare, gjelder alle vilkår som følger med slik programvare i tillegg til disse Bruksvilkårene, og slike tredjeparter skal være omfattet av disse vilkårene.

Utelukkelse av underforståtte garantier
Selv om vi har forsøkt å ta nøye hensyn til at all informasjon i Appen er korrekt, har ikke Selskapet noe ansvar i forhold til dette. INNHOLDET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER, SKRIVEFEIL OG ANDRE MANGLER. SELSKAPET GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INFORMASJONEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL ALLE RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES VIA APPEN. DU BEKREFTER AT BRUK AV SLIKE UTTALELSER, RÅD, UTTALELSER, NOTAT ELLER INFORMASJON SKAL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. ALT INNHOLD LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG». SELSKAPET OG DERES BEGUNSTIGEDE AVVISER UTTRYKKELIG ALLE EVENTUELLE GARANTIER AV NOE SLAG SOM, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, ELLER UKRENKELIGHET, I HENHOLD TIL DRIFTEN AV DENNE APPEN ELLER APPENS INNHOLD. SELSKAPET GARANTERER IKKE OG GIR HELLER INGEN LØFTER OM SIKKERHETEN VED DENNE APPEN. DU GODTAR AT INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI FANGET OPP. SELSKAPET GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR AT DENNE APPEN ER TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON UTSENDT AV ELECTROLUX ELLER APPEN, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE FORSIKRINGER, GARANTIER OG VILKÅR ER UNNTATT MED MINDRE UNNTAKENE ER FORBUDT VED GJELDENDE LOV.

Ansvarsbegrensning
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL SELSKAPET OG DERES BEGUNSTIGEDE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE SOM HELST TAP ELLER SKADE, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESTRAFF, STRAFF, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORRETNING, KONTRAKT, INNTEKTER, DATA, INFORMASJON ELLER PRODUKSJONSSTANS) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE APPEN ELLER INNHOLDET, ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BRUKSVILKÅRENE, SELV OM SELSKAPET HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UTEN Å BEGRENSE GENERALISERINGEN I DET FOREGÅENDE, AVVISER SELSKAPET OG DERES BEGUNSTIGEDE UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR TAP, SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUK AV APPEN VIA ET TILKOBLET PRODUKT OVER WIFI, SMS, BLUETOOTH ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANNEN TILKOBLINGSTEKNOLOGI. I TILLEGG TIL BRUKSVILKÅRENE SOM ER ANGITT HER, SKAL SELSKAPET OG DETS STØTTEMOTTAKERE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE FEIL ELLER RETTIDIGHET ELLER UAUTENTISITET AV INFORMASJONEN I DENNE APPEN. ALT ANSVAR FOR SELSKAP SOM ER OMTALT I DETTE AVSNITTET ER UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN FORBYR UTELUKKELSE. I TILFELLER DER UTELUKKELSE AV ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRENSET I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER SELSKAPET OG DETS STØTTEMOTTAKERE SEG SLIKT ANSVAR I DET MAKSIMALE OMFANGET SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, HERUNDER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR DIREKTE OG INDIREKTE SKADER, OG VIDERE ALLTID UNDERLAGT AT DU HAR TATT ALLE RIMELIGE SKRITT FOR Å REDUSERE TAPET DITT SOM FØLGE AV KRAV ELLER HANDLINGER (UAKTSOMHET, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE), SOM DU KAN BRINGE MOT SELSKAPET. UNDER ALLE OMSTENDIGHETER MÅ EVENTUELLE TILTAK SOM DU MÅTTE HA MED HENSYN TIL BRUKEN AV APPEN, PÅBEGYNNES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT KRAVET ELLER HANDLINGEN OPPSTÅR.

Merknader
Alle referanser til «skriftlig», «merknader», «melding» og alle andre lignende uttrykk skal omfatte elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post), forutsatt at parten som er avhengig av informasjonen mottar akseptabelt bevis på at informasjonen ble sendt og mottatt bevis er regnet som mottatt med mindre tydelig indikasjon på at det ikke er mottatt blir fremvist.

Ugyldighet
Hvis en kompetent domstol av en eller annen grunn finner ut at en bestemmelse i Bruksvilkårene eller deler av dem ikke kan gjøres gjeldende, skal denne bestemmelsen håndheves i maksimal tillatt grad av hensyn til intensjonen i Bruksvilkårene. Resten av disse Bruksvilkårene skal fortsette i full kraft og effekt.

Gjeldende lovverk
I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lovbestemte forbrukerrettigheter, vil din bruk av denne Appen bli styrt av lovene i Norge, uten at det tas hensyn til konflikt mellom lovbestemmelser.

Begunstiget tredjepart
Du og Selskapet erkjenner at Apple Inc., Google Inc. og deres datterselskaper, er tredjepartsmottakere av disse Bruksvilkårene. I dette henseende anerkjenner du og Selskapet at de ikke har noen forpliktelse til å (a) levere vedlikeholds- og støttetjenester i forhold til Appen, (b) adressere eventuelle krav fra deg eller tredjepart knyttet til Appen eller din besittelse og/eller bruk av App; eller (c) gjør deg skadesløs for eventuelle tredjeparts krav, ethvert ansvar for driften av Appen.