Fiskher vinner pris for bruk av geodata

– En stor anerkjennelse, sier gründer og daglig leder, Trond Are Gjone.

– For å skape innovasjon og verdiskapning i næringslivet og en bærekraftig, inkluderende samfunnsutvikling, trenger vi oppdaterte og tilgjengelige geodata. Nå er det viktig å få vist frem de gode løsningene, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken.

Fredag delte hun ut diplom fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Nasjonalt geodataråd til tre gode eksempler bruk av geografiske data. Den første av dem, i kategorien kommersiell tjeneste eller produkt, gikk til gründerbedriften Fiskher.

– Fremmer bærekraftig utvikling

«Ved hjelp av Kartverkets kartløsninger har Fiskher kartlagt hele Norges kyst, merket 44.000 fiskeområder (17 fiskeslag) og laget et innovativt produkt for fritidsfiskere. Løsningen bidrar til bedre opplevelser, økt kunnskap, bedre fangst og lettere innrapportering av fangst til Miljødirektoratet der det er krav om det. Appen tar i bruk kunstig intelligens for å kjenne igjen fisk, og algoritmene for kunstig intelligens kan ha nytte for andre som arbeider med gjenkjenning og kategorisering av fisk. Fiskher bidrar til å nå FNs bærekraftmål 14, som handler om å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

– Det er utrolig inspirerende å se hvor mye nyttig stedsdata kan brukes til og hvordan det bidrar til verdiskaping og en bærekraftig utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding om vinnerne.

– En stor anerkjennelse

Fiskher-gründer Trond Are Gjone og selskapets faglige ansvarlige, Tommy Egra, tok imot diplomet hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat i Oslo.

– Dette er veldig gledelig! Denne prisen er først og fremst en stor anerkjennelse. Det er usikkert og skummelt å starte opp en bedrift hvor referansene er få, og man ikke vet noe særlig om hva man går til. Vi mente selv at vi hadde en god idé, men ingen idé er god uten at man har de riktige verktøyene. Å få anerkjennelse for bruk av geografiske verktøy som dette gjør oss om mulig enda stoltere, sier gründer og daglig leder, Trond Are Gjone.

Sommeren 2020 lanserte Fiskher appen med samme navn, som viser deg hva du kan fiske hvor, og hvordan. I sommer ble appen utvidet til også å omfatte innlandsfiske, og Fiskher ble lansert både på det danske og svenske markedet. Nær 300.000 bruker nå appen som viser vei til nær 45.000 fiskeplasser i sjøen og enda flere mange innlandsvann og elver, bare i Norge.

Norge best på kartdata

– 70 prosent av brukerne våre er norske. Både fordi vi er en norsk bedrift som det første året satset alt på hjemmebane, men også fordi kartdata er så mye mer tilgjengelig og lettere å jobbe med i Norge enn i mange andre land. Vi er slett ikke sikker på at vi hadde kommet dit vi er nå, om vi hadde vært en dansk eller svensk bedrift. Her hjemme opplever vi å møte åpne dører overalt hvor vi banker på, og det er helt avgjørende for en gründerbedrift, sier Gjone.

I tillegg til Fiskher fikk ytterligere én gründerbedrift og en statlig etat diplom for bruk av geodata i kategoriene beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap og beste tiltak i offentlig sektor.

Diplomene ble delt ut for første gang i 2020, på bakgrunn av et ønske om å løfte fram og inspirere til mer smart og innovativ bruk av stedsdata eller geografisk informasjon.

– I år det kommet inn mange gode nominasjoner av løsninger som benytter geografisk informasjon, og de tre diplomvinnerne har gått til topps i en hard konkurranse sier Roar Skålin, leder i Nasjonalt Geodataråd.