Slik har vi tegnet fiskefeltene i appen

Rett som det er får vi spørsmål om fiskefeltene våre, og hvordan vi har funnet frem til dem. Ikke minst når vi blir sammenlignet med andre apper og verktøy, er det naturlig å lure på hva som gjør fiskher® forskjellig fra dem.

Det viktigste svaret på det, er at fiskefeltene i appen vår er kartlagt av de som kjenner fisken, og hvor den lever/oppholder seg, best. Fiskere med lang og bred erfaring, og med ulike spesialiteter og interesseområder. Bak fiskher® står noen av de aller beste fritidsfiskerne i Norge, Sverige og Danmark, og ved hjelp av deres kunnskap og erfaring har vi funnet frem til gode fiskefelt for hver art.

Fiskefelt

I motsetning til andre apper viser vi ikke gps-punkter, men oppmerkede områder hvor det kan lønne seg å prøve fiskelykken enten fra båt eller land. Disse finner du som fargelagte felt i kartet, med én farge for hver art. I appen kan du enkelt filtrere på den eller de artene du er på jakt etter.

Når brukerne registrerer sine fangster i appen, holder vi dette separat. Vi baserer ikke fiskefeltene våre på disse opplysningene. På den måten garanterer vi – ikke for napp, men for at områdene appen viser dere, er kvalitetssikret av eksperter. Slik er fiskher® blitt et verktøy å stole på, og lære av, både for erfarne fiskere og nybegynnere. (Saken fortsetter under bildet)

TEGNET FOR HÅND: Tommy Egra har stått bak mye av den manuelle jobben med å registrere fiskefeltene i appen vår.

I det enorme, manuelle arbeidet med å kartlegge fiskefelt i Norge, Sverige og Danmark, har vi lagt til grunn årevis med erfaring og solid fagkunnskap. Våre fiskere har benyttet seg av avanserte sjøkart og andre tilgjengelige data for å hente ut informasjon om hvor fisken oppholder seg. Blant annet gir bunnsedimenter og detaljerte kart- og bunndata unik informasjon om fiskenes, og deres byttedyrs, foretrukne biotoper.

Oppdatert kunnskap

Faktorer som havstrømmer, saltinnhold, temperatur og andre forhold, observeres underveis, og forteller oss mye om fiskene levevis og tilholdssted. Vi har tatt utgangspunkt i oppdatert informasjon om fiskenes kjente oppholdssteder og vandringsmønstre, som gyte-, oppvekst og beiteområder, og kartlagt naturlige og menneskeskapte fiskemagneter som vrak, sjøkabler, korallrev, kunstige kanaler, bunnstrukturer, skjellsand og annet vi vet samler fisk. Vi jobber tett sammen med forskningsmiljøer og holder oss kontinuerlig oppdatert på nye data. Fisket er i konstant endring – og vi er tett på.

Fredningssoner

Med mål om å bidra til en bærekraftig forvaltning, er vi naturligvis opptatt av fredningssoner. Appen opplyser både om minstemål og om hvor det er ulovlig å fiske, og vi oppdaterer kontinuerlig våre fiskefelt for å unngå fredningssonene.

For at våre fiskefelt skal hjelpe dere, må de være oppdatert. Vi har flere ganger endret fiskeplasser underveis, som følge av nye fredningssoner, eller fordi fisket er i endring. Derfor er brukernes tilbakemeldinger viktige for oss. Vi hører stadig at dere får fisk på plassene dere finner i fiskher® – og vi vil gjerne få tilbakemelding om dere opplever at noe ikke stemmer. Det har vi en egen funksjon for i appen.