FiskHer App – personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for FiskHer AS (org. nr. 923 050 000) sin FiskHer App. FiskHer AS er databehandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og brukes lokalt i FiskHer App og sentralt i abonnements server. Det enkelte individ som har tatt i bruk FiskHer App er behandlingsansvarlig for data i sin FiskHer installasjon og de data som benyttes i FiskHer App. FiskHer App personvernerklæring er en del av vilkårene for bruk av FiskHer App og dermed en del av Avtalen mellom personen som FiskHer App bruker og FiskHer AS.

1. Formålet med behandling av personopplysninger i FiskHer App

FiskHer App behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med behandling av personopplysninger ved bruk av FiskHer App er å oppfylle de forpliktelsene FiskHer AS har påtatt seg for gjennomføring av avtalen du har om bruk av FiskHer App.

2. Hvilken informasjon lagres i FiskHer App

FiskHer App lagrer opplysninger som gis av deg når du registrerer deg som bruker av FiskHer App. FiskHer App lagrer følgende data:

Personidentifiserende personopplysninger:

  • Fornavn og etternavn: Benyttes for å identifisere deg i app og personliggjøre innhold.
  • E-post adresse: Benyttes for å registrere brukerkonto og tilby apprelatert innhold.

Avidentifiserte personopplysninger:

  • Firebase Cloud Messaging Device ID: Benyttes for å kunne sende deg varslinger.
  • Firebase Advertising ID: Benyttes til intern statistikk

Andre data:

  • Fangstrelatert data: Benyttes til intern statistikk
  • Geodata: Benyttes til intern statistikk

3. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre.

FiskHer AS kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål.
Overføring av personopplysninger til FiskHer AS’ databehandlere anses ikke som utlevering.

4. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene som er registrert om deg ved å sende en henvendelse til FiskHer AS. Du kan også be om å få rettet opplysninger om deg som ikke er korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Opplysninger om dine registreringer vil bli lagret av bedriften så lenge lovgivningen krever det.

5. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som FiskHer App samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Det er etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre  opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

6. Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data.

7. Behandlingsansvarlig

Du er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen, ta kontakt med den ansvarlige FiskHer AS

8. Kontaktinformasjon

Dersom du mener at du ikke har fått overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon til FiskHer AS er:
FiskHer AS, Fjordgata 4
Telefon (+47) 95 07 95 00
gjone@fiskher.no

For FiskHer App henvendelser bes følgende kontaktinformasjon benyttet:

e-post adresse: support@fiskher.no
Telefon: (+47) 95 07 95 00