– Ikke gi opp Oslofjorden

Savner du torskefisket i Oslofjorden? Nå har vi fylt opp appen med 600 nye fiskeplasser fra svenskegrensa til Tønsberg. 

I FiskHer vet vi at totalfredningen av torsk i fjorden merkes godt for mange fritidsfiskere. Derfor har vi nå tegnet inn 600 nye, spennende områder med en rekke ulike arter fra svenskegrensen til og med Tønsberg.

Fokus på sjøørret

De nye feltene viser gode plasser for fiske av lyr, sei, sjøørret, makrell, havabbor, rødspette, berggylte og hvitting.

– I denne runden har vi gjort en ekstra stor jobb med sjøørreten, ettersom den er fiskbar gjennom hele året i fjorden, og er en svært populær fisk blant mange fritidsfiskere. Nå har vi ryddet litt i eksisterende felt og gjort en solid oppgradering, med god hjelp fra fiskemiljøet. Den som har bidratt mest denne gang er fiskeeksperten Martin Ellingsen. Han er en av Norges fremste allroundfiskere og har hjulpet oss med å kvalitetssikre feltene våre i Oslofjorden, forteller Tommy Egra.

– Ikke gi opp Oslofjorden

Egra er fagansvarlig i FiskHer og har hovedansvaret for å tegne fiskefelt blant annet på Østlandet. Han understreker viktigheten av at fiskerne ikke gir opp Oslofjorden. 

– Det er fortsatt mye flott å fiske etter. Og, enda viktigere – dersom fiskerne slutter å fiske her blir forvaltningen av fjorden deretter. Mye er i endring, og derfor er det så viktig at vi som fisker nå følger med og passer på å respektere minstemål og fiskeregler, nettopp for at vi skal komme gjennom krisen og få Norges viktigste fiskefjord tilbake i form, sier han.

Mye fisk å få

– Akkurat nå er det kanskje havabbor og sjøørretfisket som lokker de mest aktive. I tillegg er det fremdeles mye makrell og sei overalt. Lyren har også gitt mange flotte fiskeopplevelser, og det samme kan vi si om leppefisk som berggylte, matfisken hvitting og ikke minst flyndrefiskene sandflyndre og rødspette. Og husk på at selv om vi bare har markert rødspette i appen, får du godt med sandflyndre på de samme feltene, sier han. 

Enda mer på vei

– I tillegg til de 600 nye fiskefeltene i Oslofjorden har vi også lagt inn 200 nye sjøørretfelt hele veien opp til Sognefjorden, og har startet arbeidet med ytterligere 200 opp til Kirkenes, forteller Egra.

NYTT I APPEN: Nå har vi tegnet inn 800 nye fiskefelt i FiskHer, 600 av dem i Oslofjorden.